Image

Stacks Image 1061
Stacks Image 1063

Мартин Вопенка
Новата планета
928 стр., 29,99 лв.
ISBN 978-619-235-120-5
превод от чешки Красимир Проданов

Технологичен преврат срещу човечеството, ограничителни мерки, лъжа и дезинформация, чипиране на хора, заговор на шепа избрани... Тази книга (публикувана за пръв път през 2015 г.) предсказа бъдещето, в което вече живеем.
Даниел, главният герой на романа, е израснал в технически напреднала и напълно затворена цивилизация, която нарича себе си Новата планета. Това дехуманизирано общество, разделено на избрани и отхвърлени, се преструва, че е напуснало Земята, но в действителност е изградило само непроницаема стена около себе си. Избраният и привилегирован Дан обича тримата си отхвърлени полубратя и няма представа, че те го мразят. В резултат на подлостта им един ден той се озовава върху купчина трупове вън от Новата планета. Започва борбата му за оцеляване в изостаналия свят отвъд Стената. Налага му се да преосмисли всичко, в което е вярвал досега. Трябва да поеме отговорност и за живота на другите. Ще приеме ли необикновената си съдба? Ще прости ли на братята си?
В съвършеното общество, създадено от Вили Гейтс, най-богатия и влиятелен човек на Земята, са отнети свободи, а виртуалното се е превърнало в капан. Героите търсят пукнатини в стена от бездушие, преборват изкуствения интелект, който ги управлява, и възмъжават, за да победи в крайна сметка любовта.
Сравняван с „Игрите на глада“ и „Игра на тронове“, този епичен роман е написан с изключително литературно майсторство. Задава и важни въпроси. Отговорите обаче са неприятни. Защото цивилизацията ни странно следва хода на предсказаното от Мартин Вопенка… поне докато не прогледнем и ние отвъд Стената.