Image

Stacks Image 1061

Атле Нес
Майсторът на палатки
416 стр., 20 лв.
ISBN 978-619-235-150-2
превод от норвежки
Евгения Кръстева

Посланието до Филимон е най-краткото от посланията на апостол Павел в Новия завет и единственото, адресирано до частно лице. В него Павел моли за милост за роба Онисим, който е избягал от господаря си.
Романът на известния норвежки писател Атле Нес всъщност разказва историята на Онисим и неговия живот като роб и свободен човек в едно жестоко време и в един свят, който е мозайка от езици, култури и религии.
Бедното фригийско овчарче Онисим е похитено от разбойници и продадено като роб на търговеца на вълна Филимон. То се образова и става дясна ръка на господаря си. Желанието му да се върне в родния си дом го подтиква да открадне пари от Филимон и да избяга. Но срещата с тайнствения и чудат майстор на палатки Павел го променя. Апостолът написва писмо до господаря му и поръчва да му го занесе. Вместо очакваното наказание робът получава свободата си.
Онисим се превръща в успешен търговец на вълна, възползвайки се от острия си ум и вродения талант, но през цялото време му се налага да следва заръките на духовния си баща апостол Павел, за да изплати дълга си.
Дори когато се жени за Ксения, също освободена робиня като него, и създава семейство, Онисим не може да изостави Павел, въпреки че вътрешно е разкъсван от съмнения и страхове. Но достатъчна ли е вярата, за да преодолееш страха от смъртта? Можеш ли да надскочиш тленното в очакване на нещо по-голямо и по-доб­ро, което обаче е недосегаемо за човешките ти сетива?